Disclaimer
Bike City heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Bike City kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht
De volledig website is het exclusieve eigendom van Bike City. Bike City geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopieren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Merkrecht
De merknaam Bike City is op  10 – 11 – 2005 voor de gehele Benelux geregistreerd onder nr 1078679. Ieder gebruik van de merktekens Bike en City, in iedere denkbare combinatie, is voorbehouden aan de houder van deze merktekens.

Privacy
Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Bike City verstrekt, worden opgenomen in de database van Bike City. Deze gegevens worden door Bike City uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden i.v.m. onze reserverings- en offerte dienst en worden nimmer ter beschikking gesteld aan derden. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Geschillen
Ieder geschil met betrekking tot de site van Bike City valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.