Annuleringsbeleid

U heeft de mogelijkheid om een gemaakte reservering kostenloos te annuleren tot 48 uur voor de overeengekomen datum. Wij brengen 2 volle dagen huur in rekening voor annulering van gemaakte reserveringen na 48 uur voor de overeengekomen datum of in geval van niet komen opdagen.
Voor annulering van de bezorging van fietsen is een ander beleid van toepassing.

Voorwaarden Diefstalverzekering

Deze verzekering dekt geen partiele schade noch schade i.v.m. aansprakelijkheid, alleen de schade wanneer de huurfiets wordt gestolen ondanks dat de fiets deugdelijk was afgesloten. U krijgt instructies hoe u dat moet doen. Als u een diefstalverzekering heeft afgesloten, dan betaalt u een premie per dag per fiets. Bij verlies van de fiets bent u verplicht een proces verbaal op te laten maken bij de politie. U verliest alleen uw borg van € 50 + de vervangingswaarde van het kettingslot. Wanneer u de sleutels van de fiets niet kunt overleggen, dan kunt u geen rechten ontlenen aan uw verzekering. U moet dan de vervangingswaarde (dagwaarde) van de fiets + slot vergoeden. Wanneer het gebeurt dat de gestolen fiets wordt terug gevonden, dan kunnen wij u het betaalde bedrag terugbetalen verminderd met de kosten die zijn gemaakt om de fiets terug te krijgen.

Huurvoorwaarden

1. Huurder tekent met Bike City (hierna verhuurder) een overeenkomst na overleg van een
vastgestelde borg en een geldige legitimatie;
2. Huurder controleert het gehuurde bij ontvangst zelf op eventuele gebreken;
3. Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde toe te brengen;
4. Het gehuurde dient voor het einde van de huurperiode aan verhuurder te worden terugbezorgd, tenzij dit anders in zwart op wit is overeengekomen;
5. Huurder is aansprakelijk voor schade aan c.q. diefstal van het gehuurde, zolang dit nog niet bij verhuurder is terugbezorgd;
6. Schade- en/of reparatiekosten van het gehuurde worden door verhuurder vastgesteld en dienen door  huurder contant aan verhuurder te worden voldaan;
7. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor enige schade direct of indirect die veroorzaakt wordt door de fietsen of het gebruik van de fietsen zolang de fietsen niet terugbezorgd zijn bij verhuurder;
8. Transportkosten en/of reparatie-kosten van de fietsen die pech onderweg krijgen, zijn voor rekening van huurder tenzij aantoonbaar is dat verhuurder nalatig is geweest;
9. Bij misbruik van het gehuurde, dient huurder het gehuurde op eerste vordering van verhuurder of diens gemachtigde af te geven, zonder enige aanspraak op terugbetaling van zijn/haar borg.
10. Het gehuurde blijft eigendom van Bike City en moet op verzoek direct worden terugbezorgd.